خوشنویسان کردستان اسماء حضرت محمد (ص) را کتابت کردند
۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۱۳
جشنواره مولودی خوانی «هه تاو» بین المللی شد
۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۵۸
کتابت اسماء پیامبراسلام (ص) توسط هنرمندان خوشنویس در سنندج
۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۱۱
مقابله با بدعت ها در دین مبین اسلام وظیفه علما و روحانیون است
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۵۰
پرداخت زکات مرکز تقویت اقتصاد در جوامع اسلامی است
۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۳۳
نمایشگاه خوشنویسی آثار قرآنی در سنندج افتتاح شد
۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۱۶
مسجد مکانی برای کسب تقوا
۱۰ خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۱۸
قرآن تاریخی در روستای نگل کردستان
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۰۷
احیاء موقوفات اولین وظیفه اوقاف است
۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ۱۱:۴۰