orm'; #$conf['{HEAD_BURGER_BLOCK}']['cache_expired'] = 1; #$conf['{HEAD_BURGER_BLOCK}']['cache_modified'] = '1398-04-03 12:29:49'; #$conf['{HEAD_BURGER_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; #$conf['{HEAD_BURGER_BLOCK}']['func'] = 'Get_Burger_Menu'; #$conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['cache_expired'] = 1; #$conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['cache_modified'] = '1398-04-03 12:29:49'; #$conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; #$conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['func'] = 'Get_Mobile_Footer'; #$conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['prms'] = '0'; ?>orm'; #$conf['{HEAD_BURGER_BLOCK}']['cache_expired'] = 1; #$conf['{HEAD_BURGER_BLOCK}']['cache_modified'] = '1398-04-03 12:29:49'; #$conf['{HEAD_BURGER_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; #$conf['{HEAD_BURGER_BLOCK}']['func'] = 'Get_Burger_Menu'; #$conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['cache_expired'] = 1; #$conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['cache_modified'] = '1398-04-03 12:29:49'; #$conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; #$conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['func'] = 'Get_Mobile_Footer'; #$conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['prms'] = '0'; ?> قزوین - رضوی
 
اندیشه خوارج علی (ع) را از مسلمانان گرفت
۱۸ فروردين ۱۴۰۲ ۱۶:۳۸
ایران مهد زنانی است که آرمان‌های بزرگ بشری و دینی را در خود دارند
۲۱ بهمن ۱۴۰۱ ۱۰:۱۳
دستگاه قضایی در بحث امنیت جامعه با هیچکس تعارف ندارد
۱۹ دی ۱۴۰۱ ۱۲:۳۳
حضرت زهرا با جهاد تبیین جریان نبوت را به امامت متصل کرد
۶ دی ۱۴۰۱ ۱۵:۴۳
حکومت علی (ع) ثمره تبیین حضرت زهرا(س) بود
۴ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۵۵
قرآن راهی برای رسیدن انسان به کرامت است
۱۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۳:۵۵
۱۶ آذر روز قیام علیه نظام‌ سرمایه‌داری است
۱۶ آذر ۱۴۰۱ ۰۹:۰۷
اربعین رزمایش و همایش اقتدار امت اسلام است
۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۰:۰۶
تنها ۳ درصد تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به حوزه مسکن تخصیص پیدا کرد
۱ آذر ۱۴۰۱ ۱۳:۰۸
 صفحه قبل    |     صفحه بعد