تهران- معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه آنچه بعد از آغاز تعطیلی‌های دو هفته‌ای شاهد آن هستیم این است که مردم با رعایت پروتکل‌ها و کاهش تردد‌ها حماسه آفریدند، گفت: موفقیت ما در تعطیلات کرونایی در گرو همکاری مردم است و اگر آن‌ها ...
ادامه
تهران- رئیس‌جمهور گفت:‌ کسانی که فکر می‌کردند ملت ایران سال 97 جشن 22 بهمن را نمی بیند چند هفته دیگر به زباله دان ریخته می‌شوند و این ملت ایران بود که مقاومت کردند و پیروز شد.
ادامه