ورود جشنواره امام رضا (ع) در حوزه های اجتماعی، از نقاط موفقیت آن است
۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۱:۲۵
سیره و آموزه های رضوی ظرفیت جهانی شدن برای فطرت انسانی را دارد
۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۱:۱۷
شرکت در جشنواره امام رضا(ع) را دعوت و عنایت از ناحیه آن حضرت می دانم
۱۳ خرداد ۱۴۰۲ ۱۱:۵۰
حضور هنری خود در کشورهای عربی را مدیون جشنواره امام رضا (ع) هستم
۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۰۱
شناساندن جایگاه و شخصیت امام رضا (ع) وظیفه خطیر تک تک شیعیان است
۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۰۷
جشنواره امام رضا(ع) پتانسل ارزشمند تبیین فرهنگ رضوی در جهان اسلام است
۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ۲۱:۴۸
جشن های دهه کرامت و میلاد امام رضا(ع) زمینه ساز تفاهم با ملل جهان است
۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۴۹
مقایسه الگوهای توسعه بناهای زيارتگاه‌های كشورهاي اسلامی
۸ خرداد ۱۴۰۲ ۲۲:۱۱
کنگره جهانی حضرت رضا(ع)، نگاهی نو در فضای الهیاتی و علمی جهان
۸ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۲۵
 صفحه قبل    |     صفحه بعد