ارسال اين مطلب به دوستان

(( از نظر ایران همه تحریم های برجامی و تحریم های دوران ترامپ باید به طور یکجا رفع شود ))