ارسال اين مطلب به دوستان

(( رئیس جمهور: گره توافق باید به دست کسی باز شود که آن را ایجاد کرده است ))