ارسال اين مطلب به دوستان

(( تحمیل یک دولت با زور در افغانستان منجر به حل منازعه نخواهد شد ))