ارسال اين مطلب به دوستان

(( چرا قرآن بر میانجیگری در کار خیر تأکید دارد؟ ))