پرداخت زکات مرکز تقویت اقتصاد در جوامع اسلامی است
۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۳۳
نمایشگاه خوشنویسی آثار قرآنی در سنندج افتتاح شد
۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۱۶
مسجد مکانی برای کسب تقوا
۱۰ خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۱۸
قرآن تاریخی در روستای نگل کردستان
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۰۷
احیاء موقوفات اولین وظیفه اوقاف است
۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ۱۱:۴۰
اتفاقات ارزشمندی در حوزه هنری کردستان صورت گرفته است
۲۷ فروردين ۱۳۹۶ ۱۳:۱۳
دانشگاه مذاهب اسلامی کردستان میزبان دانشجویان تانزانیایی
۲۷ فروردين ۱۳۹۶ ۱۲:۲۶
موقوفات فرصتی برای اشتغالزایی در کردستان است
۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ۱۱:۴۶
ثبت پنج وقف جدید سال 96 در استان کردستان
۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ۱۵:۱۸
۱۲
کردستان