رییس کمیته مشارکت‌های مردمی اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای برگزاری اربعین آمادگی کامل داریم.
ادامه