۲۵ خرداد ۱۳۹۸
مشهد-معاون فنی و فرآورده های خونی سازمان انتقال خون خراسان رضوی گفت: اهدا کنندگان خون، قهرمانان سلامتی در کشور هستند و همه باید سفیران اهدای خون باشیم، .
ادامه