۶ خرداد ۱۳۹۷
تفاهم‌نامه‌ی راه‌اندازی موزه‌ی معاصر شیراز توسط حیدر اسکندرپور شهردار شیراز و پرویز تناولی از هنرمندان و موزه‌دار شهیر ایرانی، امضا و مبادله شد.
ادامه