وزیر ورزش و جوانان به باشگاه ها اطمینان داد که پیگیری مسابقات و لیگ ها به یک باره نخواهد بود و زمان لازم برای آماده سازی و تمرینات تیم ها در نظر گرفته خواهد شد.
ادامه
تهران- یک کارشناس ارتباطات فرهنگی گفت: بشر کنونی براین باور است که باید با هم در راستای یک هدف مشترک که حل کردن درد بشریت است جمع شویم. امروز همه بشریت باید مشکل محیط زیست، خشونت جهانی، ایجاد صلح و مسائل بهداشتی و سلامت جهان را حل ...
ادامه