۲۶ آذر ۱۳۹۷
دکتر کامیل احمدی(پژوهشگر و مردم شناس) گفت: آگاهی رسانی و آموزش یکی از موثرترین عوامل در زمینه جلوگیری از آسیب های اجتماعی می باشد. رسانه های جمعی مانند رسانه ملی، خبرگزاری ها، مجلات و  بویژه شبکه اجتماعی مجازی از طریق بازنمایی آسیب ...
ادامه