۲۵ مهر ۱۳۹۷
احلام حسین عانم گفت: شعر ارزشی یا شعر دینی یک شعر الهی است و در پیدایش آن جنسیت و مکان زندگی نقشی ندارد. هدف همه ی اشعار ارزشی یکی است و آن محافظت از گوهر وجودی انسان و رسالت دیرین اوست. و این گونه شعر دارای قدرت تأثیر گذاری است و ...
ادامه
۲۴ مهر ۱۳۹۷
در آموزشگاه حجاز؛ فراگیری و فرادهی یک اصل است این فعالیت در سه بخش تعریف شده است: بخش اول آن ادامه‌دهنده تحقیق و پژوهش و انتشار مطالب و هنرهای نمایشی است. بخش دوم، آموزش ردیف موسیقی ایرانی و ردیف موسیقی تعزیه است و بخش سوم اجرا که ...
ادامه