۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
مدیر روابط عمومی مؤسسه همدم(فتح المبین) با اشاره به اینکه تمرکز این مرکز بر توانبخشی معلولین است، گفت: معلولین مؤسسه همدم تحت آموزش کارگاه های صنایع دستی و هنری هستند و آوای همدم برند موسسه است و 4 نفر از دختران ما عضو ارکستر ملی ...
ادامه
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
در دوره پنجم مدیریت شهری و شورای شهر مشهد و معاونت فرهنگی شهرداری، حامی هنر و هنرمندان بوده است. باید بر روی برند مشهد کار شود و این مستلزم مطرح شدن هنرمندان است/ افراد دوست دارند که بدانند یک هنرمند به چه صورت یک اثر هنری را خلق ...
ادامه