آیا زیست گرانقیمت متدینان یک سبک شایسته ترویج است؟
۲۷ دی ۱۳۹۷ ۱۸:۱۱
لزوم پویایی تفکر برای یک شاعر آیینی
۲۷ دی ۱۳۹۷ ۰۷:۵۱
فقدان نقد ادبی، عامل رشد بی رویه و قارچ گونه ی شعر و ادبیات
۲۰ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۵۳
کمبود شعر حماسی آیینی
۱۳ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۴۱
کتاب امام رضا علیه السلام در رزم گاه ادیان
۸ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۴۱
کشف جهان شاعرانه، دلیل سرودن شعر قوی
۶ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۲۸
شناخت بیشتر معارف اسلامی سبب دورماندن از آسیب شعر آیینی
۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۰
نیازمند اتاق فکر واحد برای اعزام مبلغان به خارج از کشور هستیم/اگرچند طلبه در سائو پولو باشند می توانند یک شبکه تلویزیونی پرکاربرد راه‌اندازی کنند
۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۱۶
توصیف، نابود کننده شعر آیینی!/ شاعر باید جهان شاعرانه خود را به مخاطب نشان دهد
۱۵ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۵۶
گزارش