همایش رهروان زینبی در شیراز  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۱ عکس
شام غریبان حسینی در گلزار شهدای شیراز  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۸ عکس