تجدید میثاق وزیر کشور با شهدای رشت
۸ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲:۱۲
شهادت «سردار سلیمانی» روحیه ایثار را برای نسل جوان معنا کرد
۱۰ دی ۱۴۰۰ ۱۵:۱۰
آموزش مدارس متخلف در رعایت دستور العمل ها غیر حضوری می شود
۶ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۰۶
انقلاب اسلامی در سایه رهبری الهی، دین باوری و استقامت مردم تحقق پیدا کرد
۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۷:۲۱
آموزش و پرورش دو بال مهم بالندگی جامعه هستند
۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۴۱
انسان با اقامه نماز هویت بندگی می یابد
۲۰ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۴۵
۱۳ آبان روز «نه» گفتن به قدرت های استکباری جهان است
۱۳ آبان ۱۴۰۰ ۱۵:۳۴
داشتن الگو انسان را در مسیر رسیدن به سعادت کمک می کند
۳ آبان ۱۴۰۰ ۱۷:۴۱
باید یک حکومت غیر وابسته به غرب در افغانستان سرکار بیاید
۱۴ شهريور ۱۴۰۰ ۱۱:۱۷