دربارهء ما
خبرگزاری رضوی
صاحب امتیاز : بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)
  مدیر مسئول: مرتضی سعیدی زاده
   
آدرس: 
تهران -کریمخان- خیابان نجات اللهی شمالی- کوچه زبرجد- پلاک 4- طبقه دوم
مشهد- خیابان شهید کامیاب - ابتدای کامیاب 34- پلاک 3- طبقه دوم

تلفن:
 دفتر تهران:   88926574-021 
دفتر مشهد:  32283044-051
 
فکس:   32284452-051