ارسال اين مطلب به دوستان

(( راهپیمایی اعتراض آمیز مردم بحرین علیه عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس ))