ارسال اين مطلب به دوستان

(( دستور ویژه رئیس جمهور به دولتمردان در روزهای آخر دولت ))