ارسال اين مطلب به دوستان

(( قانونی تدوین کردند که فقط پرسپولیس بازیکن خارجی نگیرد ))