ارسال اين مطلب به دوستان

(( شیعیان هزاره افغانستان همواره در معرض حملات بوده اند/ احتمال آغاز موج مهاجرت ))