ارسال اين مطلب به دوستان

(( دیدار هادی العامری و مقتدی صدر حامل پیام وحدت بیت شیعی بود ))