ارسال اين مطلب به دوستان

(( ۴۵۴ پناهجوی افغانستانی دیگر هم از ترکیه اخراج شدند ))