ارسال اين مطلب به دوستان

(( نماد داعش شدن و انحراف افکار از ابعاد اغتشاشات اخیر بود/ قوه قضائیه در آزمون بزرگی قرار دارد ))