ارسال اين مطلب به دوستان

(( باید از فرصت های مختلف برای جذب جوانان به مسجد و معارف دینی استفاده شود ))