ارسال اين مطلب به دوستان

(( حاج قاسم شجاعت، مدیریت، تدبیر و از خودگذشتگی داشت ))