ارسال اين مطلب به دوستان

(( آمریکا بسیاری از کشورها را تحت فشار قرار داده تا به سوریه کمک نکنند ))