خبرگزاری رضوی 9 آذر 1400 ساعت 22:15 https://www.razavi.news/fa/news/82064/دیدار-دبیرکل-شورای-همکاری-خلیج-فارس-ولیعهد-کویت -------------------------------------------------- عنوان : دیدار دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با ولیعهد کویت -------------------------------------------------- دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس به کویت رفت و با ولیعهد کویت دیدار کرد. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی،به نقل از الخلیج آنلاین، نایف الحجرف دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس پس از سفر به قطر، این بار به کویت رفت و با مشعل الاحمد الجابر الصباح، ولیعهد کویت دیدار کرد. این نخستین سفر دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس به کویت پس از اقدام امیر کویت در تفویض برخی از اختیارات خود به ولیعهد است. ای این سفر همچنین نخستین سفر پس از عفو امیری در کویت شامل برخی فعالان و نمایندگان سابق است؛ اقدامی که به گفته ناظران، زمینه را برای آغاز مرحله سیاسی جدیدی در کویت فراهم کرد. پیش از این دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس به قطر سفر کرده بود.