خبرگزاری رضوی 27 آبان 1401 ساعت 16:42 https://www.razavi.news/fa/gallery/101433/1/تصاویر-کتابگردی-وزیر-فرهنگ-هفته-کتاب -------------------------------------------------- عنوان : تصاویر/کتابگردی وزیر فرهنگ در هفته کتاب -------------------------------------------------- متن :