خبرگزاری رضوی 7 شهريور 1400 ساعت 21:59 https://www.razavi.news/fa/gallery/76683/1/تصاویری-فرودگاه-کابل-هجوم-مردم-خروج-کشور -------------------------------------------------- عنوان : تصاویری از فرودگاه کابل و هجوم مردم برای خروج از کشور -------------------------------------------------- متن : مرجع؛رویترز