خبرگزاری رضوی 22 شهريور 1400 ساعت 9:02 https://www.razavi.news/fa/video/77439/فیلم-وزیر-فرهنگ-بسته-حمایتی-هنرمندان-تصویب -------------------------------------------------- عنوان : فیلم/وزیر فرهنگ:بسته حمایتی از هنرمندان تصویب شد -------------------------------------------------- متن :