خبرگزاری رضوی 1 مرداد 1400 ساعت 20:55 https://www.razavi.news/fa/news/74909/طالبان-خواهان-جنگ-داخلی-نیست -------------------------------------------------- طالبان: عنوان : طالبان خواهان جنگ داخلی نیست -------------------------------------------------- کابل - گروه طالبان اعلام کرده است که برای رسیدن به صلح در افغانستان باید محمداشرف غنی از دولت کناره گیری کند و حکومت جدید تشکیل شود. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی،سهیل شاهین از اعضای دفتر قطر طالبان به اسوشتیدپرس گفته است که دولت افغانستان صلح نمی خواهد و خواهان تسلیم شدن طالبان است و می خواهد به کارش ادامه دهد. وی تأکید کرده است: تا زمانی که حکومت جدید در افغانستان روی کار نیاید، صلح در این کشور برقرار نخواهد شد. شاهین گفته است که این گروه نمی خواهد قدرت را به انحصار خود درآورد، اما آنان اصرار دارند، تا زمانی که حکومت تازه و برآمده از مذاکره در کابل روی کار نیاید و اشرف غنی از قدرت برکنار نشود؛ صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. شاهین افزوده است که هیچ افغانی از جمله طالبان خواهان جنگ داخلی نیست و من فکر می کنم همه افغان ها باید پیرامون ارزش های ملی و اسلامی خود و مدارا با یکدیگر گرد هم بیایند.