خبرگزاری رضوی 21 شهريور 1400 ساعت 11:00 https://www.razavi.news/fa/news/77383/رییس-دادگاه-انقلاب-درگذشت -------------------------------------------------- عنوان : رییس دادگاه انقلاب درگذشت -------------------------------------------------- رییس دادگاه انقلاب اسلامی تهران درگذشت‌. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی، قاضی زرگر رییس دادگاه انقلاب اسلامی تهران درگذشت. زرگر آبان ماه ۱۳۹۹ جایگزین غضنفرآبادی در سمت ریاست دادگاه انقلاب اسلامی تهران شده بود.