خبرگزاری رضوی 22 مهر 1400 ساعت 16:10 https://www.razavi.news/fa/video/79309/فیلم-رئیس-جمهور-حافظیه-شيراز-رفت -------------------------------------------------- عنوان : فیلم/رئیس جمهور به حافظیه شيراز رفت -------------------------------------------------- متن :