خبرگزاری رضوی 7 مهر 1401 ساعت 20:50 https://www.razavi.news/fa/video/98795/فیلم-عیادت-خدام-حرم-رضوی-افسرمجروح-اغتشاشات-اخیر-مشهد -------------------------------------------------- عنوان : فیلم/عیادت خدام حرم رضوی از افسرمجروح اغتشاشات اخیر مشهد -------------------------------------------------- متن :