خبرگزاری رضوی 30 خرداد 1401 ساعت 12:20 https://www.razavi.news/fa/video/93447/فیلم-کعبه-لباس-احرام-تن -------------------------------------------------- عنوان : فیلم/کعبه لباس احرام بر تن کرد -------------------------------------------------- 🔹با توجه به اینکه حدود ۲۰ روز تا آغاز مناسک حج تمتع بیشتر باقی نمانده، خانه خدا توسط متولیان مسجدالحرام بر اساس روال هر سال لباس احرام به تن کرد. متن :