خبرگزاری رضوی 8 اسفند 1399 ساعت 19:29 https://www.razavi.news/fa/news/68265/آغاز-گردشگری-معکوس-ترکیه-جمهوری-آذربایجان-آذربایجان-شرقی -------------------------------------------------- سرپرست دفتر امور مجلس وزارت میراث فرهنگی خبر داد؛ عنوان : آغاز گردشگری معکوس از ترکیه و جمهوری آذربایجان به آذربایجان‌شرقی -------------------------------------------------- تبریز- سرپرست دفتر امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان‌شرقی سبب گردشگری معکوس از ترکیه و جمهوری آذربایجان به این منطقه شده است. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی،محمد عظیمی پناه در دیدار مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی با وی با بیان اینکه آذربایجان شرقیجزو۵ استان برتر کشور به لحاظ عملکرد و اقدامات مؤثر در سه حوزه تخصصی وزارت مربوطه است، اظهار داشت: به دنبال اقدامات و برنامه های مدون اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی در حوزه تبلیغات و بازاریابی شاهد رشد قابل ملاحظه در شاخص های گردشگری و همچنین معرفی بیش از پیش این استان در میان گردشگران هستیم. وی ادامه مجاورت آذربایجان شرقی با کشورهای غربی را ظرفیتی مطلوب در توسعه گردشگری این استان و همچنین شمال غرب کشور دانست. عظیمی پناه، عملکرد مطلوب استان ها را در جذب اعتبار و بودجه مؤثر دانست و جذب اعتبار قابل توجه برای آذربایجان شرقی را به دنبال عملکرد شاخص آن میان ۳۱ استان امری ضروری دانست. سرپرست دفتر امور مجلس و هماهنگی استان های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبلیغات و بازاریابی را عامل مؤثر در رشد و توسعه گردشگری آذربایجان شرقی دانست.