خبرگزاری رضوی 3 آذر 1401 ساعت 11:36 https://www.razavi.news/fa/video/101763/فیلم-شور-هیجان-ایرانی-قطر -------------------------------------------------- عنوان : فیلم/شور و هیجان ایرانی ها در قطر -------------------------------------------------- متن :