خبرگزاری رضوی 20 آبان 1402 ساعت 13:37 https://www.razavi.news/fa/video/116866/فیلم-اولین-سفر-رئیس-جمهور-ایران-بعد-۱۱-سال-عربستان -------------------------------------------------- عنوان : فیلم| اولین سفر رئیس جمهور ایران بعد از ۱۱ سال به عربستان -------------------------------------------------- متن :