خبرگزاری رضوی 24 شهريور 1400 ساعت 19:35 https://www.razavi.news/fa/news/77598/مسئولان-خشکاندن-ریشه-فساد-جامعه-اهتمام-کنند -------------------------------------------------- نماینده ولی فقیه در مازندران: عنوان : مسئولان در خشکاندن ریشه فساد از جامعه اهتمام کنند -------------------------------------------------- ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید بر تقویت تکریم ارباب رجوع در جامعه، گفت: مسئولان در خشکاندن ریشه فساد از جامعه اهتمام کنند. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی امروز در آئین تجلیل از برگزیدگان عرصه خدمت در دستگاه های اجرایی و فرمانداری های استان مازندران در قالب جشنواره شهید رجاییبا بیان اینکهاکثریت مسئولان ساده و پاکدست هستند، گفت: البته برخی از سو استفاده کنندگان حیثیت دیگران را زیر سئوال می برند. وی افزود: جشنواره شهید رجایی برای تشویق مسئولان و کارکنان دولت ضروری است، اما باید بدانیم کهدر هر سطح از مسند قدرت واختیارات قانونی که داریم فقطباید برای آرمان های نظام ،آبادانی کشور و رفاه مردم کار کنیم. لائینی بیان داشت: فساد در کشور بیداد می کند، امروز همه مردم و مسئولان باید در خشک کردن ریشه فساد همکاری کنند. احمد حسین زادگان، استاندار مازندران نیز افزود: اگر واقعیت ها به مردم گفته شود، آنان بهتر پذیرش می کنند و به همین خاطر تمامی مسئولان و رسانه ها باید در ارائه اطلاعت صحیح به مردم تلاش کنند. وی گفت: دولت سیزدهم نیز ادامه دهنده شرایط سخت دولت گذشته است، با این تفاوت کهامروز امید مردم به حل مشکلات و گرفتن خدمات قابل قبول به عنوان یک سرمایه بزرگ اجتماعی چندین برابر شده است که نتیجه جا به جایی دولتمردان استو اتفاق خوبی نیز است، اما از طرفی انتظارات مردم هم بالا رفته است و در این شرایط اگر توقعات و انتظارات مردم منطقی نباشد و غیر واقعی جلوه کند، کار سخت می شود. استاندار با اظهار اینکه طی چند سال گذشته تمامی تلاشش عملیاتی کردن برنامه های دولت با احترامبه همه گروه های سیاسی با هر سلایقی بوده است، افزود: وقت خدمتگزاری مدیران در دولت ها محدود است و نباید آن را برای پرداختن به اختلافات سیاسی و دامن زدن به حب و بغض و دیگر چالش های حاشیه ای تلف کرد. حسین زادگان از جشنواره شهید رجایی به عنوان فرصتی جهت اطلاع رسانی خدمات دولت و نظام به مردم یاد کرد و گفت: این جشنواره فرصتی است تا تلاش مدیران بدرستی مورد مقایسه قرار گیرد و افراد پر تلاش شناسایی و تشویق شوند. وی افزود: برای نقد عملکرد دولت ها باید شرایطی را که در آن فعالیت داشتند، مد نظر قرار داد. باید دید دولت را در چه وضعیتی تحویل گرفتند و در دوران خدمتبا چه چالش هایی مواجه بودند و سپس عملکردش را ارزیابی و به مردم اطلاع رسانی کرد.