خبرگزاری رضوی 1 تير 1400 ساعت 22:45 https://www.razavi.news/fa/news/73465/قیمت-گذاری-واکسن-کرونا-پایه-هزینه-تمام-شده-انجام-می-شود -------------------------------------------------- رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت: عنوان : قیمت گذاری واکسن کرونا بر پایه هزینه تمام شده انجام می‌شود -------------------------------------------------- تهران - رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار توئیتی گفت: تولید کنندگان داخلی واکسن اطمینان داشته باشند قیمت گذاری در کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو بر پایه هزینه تمام شده انجام می‌شود. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی،کیانوش جهانپور روز سه شنبه در این توئیت تصریح کرد: تولید کنندگان داخلی واکسن اطمینان داشته باشندقیمت گذاری در کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو بر پایه هزینه تمام شده و حاشیه سود منطقی و با لحاظ قیمت رفرنس واکسن های مشابه خارجی انجام می شود. وی افزود:بحث های افراد کم اطلاع ناآگاه یا مغرض ملاک نیست، با جدیت و اطمینان مسیر را ادامه دهید. به گزارش ایرنا، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز چندیپیشدر توئیتی گفته بود که هیچ کدام از واکسن های کرونای تولید داخل تاکنون در کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذاو دارو، قیمت گذاری نشده است. وی در این توئیت تصریح کرده بود: قیمت گذاری واکسن کرونا بر اساس هزینه تمام شده، حاشیه سود منطقی و قیمت واکسن های مشابه خارجی و البته با رویکرد، حمایت از تولید ملی در کمیسیون قیمت گذاری انجام خواهد شد. همزمان با تولید واکسن کرونا در دنیا شرکت های داخلی نیز تلاش برای تولید واکسن را شروع کردند، معروفترین آنها ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است که واکسن کوویران برکت را در دست ساخت دارد.