خبرگزاری رضوی 31 تير 1400 ساعت 13:39 https://www.razavi.news/fa/news/74860/عیدقربان-زیباترین-جلوه-سبک-زندگی-اسلامی -------------------------------------------------- عنوان : عیدقربان، زیباترین جلوه‌ سبک زندگی اسلامی -------------------------------------------------- عید سعید قربان، عید بندگی و اطاعت محض در برابر خداوند متعال است.عید سعید قربان، یکی از شاخص‌ها و فاکتورهای دینی در سبک زندگی اسلامی است. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی، دهم ذی الحجه عید قربان و از مهم ترین روزهای سال مسلمانان است. انسان های بزرگ با سرمشق گرفتن از فلسفه این ایام الهی، زمینه رشد و تعالی خود را در همه حیطه های زندگی فراهم می کنند. از مهم ترین جلوه های عید قربان، می توان به بندگی محض، فداکاری و کمک به هم نوعان اشاره کرد. سبک زندگی اسلامی، دارای مجموعه کاملی از معارف ناب است که عمل و پایبندی به آموزه های آن می تواند منجر به سعادت و کمال جامعه انسانی شود. عید سعید قربان، یکی از شاخص ها در سبک زندگی اسلامی است. سید احساندهسارکارشناس مذهبی در اینبارهگفت: عید سعید قربان، اوج تجلی بندگی، توسط پیامبر راستین الهی است که همه زندگی خود را در طَبَق بندگی محض در برابر خداوندعزوجلقرار داده و با قبولی در سخت ترین امتحان الهی، به ما درسی بزرگ داد که در محضر پیشگاه الهی، انسان جهت رسیدن به رشد و کمال باید ایثار و گذشت را سرلوحه زندگی خود قرار دهد. حضرت ابراهیم علیه السلام در سختترینِامتحانات الهی با گذشت از جان فرزند عزیزش در راه خدا، سربلند بیرون آمده و به همه ما نشان داد که تنها راه خوشبختی و سعادت از بندگی محض در برابر اوامر الهی می گذرد. دهساربا اشاره به بیانی از رهبر کبیر انقلاب گفت: امام خمینی در مورد عید قربان می فرمایند: عید قربان، عیدی است که انسان های آگاه را به یاد قربانگاه ابراهیمی می اندازد؛ قربانگاهی که درس فداکاری و جهاد در راه خدای بزرگ را به فرزندان آدم واصفیاو اولیای خدا می دهد. این پدرِ توحید و بت شکنِ جهان، به ما و همه انسان ها آموخت که عزیزترین ثمره حیات خود را در راه خدا بدهید و عیدی بگیرید. خود و عزیزان خود را فدا کنید و دین خدا را و عدل الهی را برپا نمائید. به همه ماذریهآدم فهماند که مکه و منی قربانگاه عاشقان است و محل نَشر توحید و نفی شرک که دلبستگی به جان و عزیزان نیز شرک است. وی ادامه داد: دین مبین اسلام آئین طریقت و حقیقت، راه و سعادت را به همه ما نشان داده و در هر فرصتی بهترین روش سبک زندگی را به ما ارائه می دهد، تا در پرتو عمل بر طبق آموزه های آن به مقام رضایت و قرب الهی نائل شویم. امام جواد علیه السلام مظهرجودو کرامت، عید سعید قربان را از زیباترین جلوه های بندگی می دانند و در حدیثی زیبا تأکید می کنند که در این روز مقدس باید حواسمان به اطرافیان و نزدیکانمانباشد، ایشان در اینبارهمی فرمایند: مَا مِنْ عَمَلٍأَفْضَلَیَوْمَالنَّحْرِمِنْ دَمٍمَسْفُوکٍأَوْمَشْیٍفِیبِرِّالْوَالِدَیْنِأَوْذِیرَحِمٍ قَاطِعٍیَأْخُذُعَلَیْهِبِالْفَضْلِوَیَبْدَؤُهُبِالسَّلَامِأَوْرَجُلٍأَطْعَمَمِنْ صَالِحِنُسُکِهِوَ دَعَاإِلَیبَقِیَّتِهَاجِیرَانَهُمِنَالْیَتَامَیوَأَهْلِالْمَسْکَنَةِوَالْمَمْلُوکِوَتَعَاهَدَالْأُسَرَاء؛ در روز عید قربان چیزی با فضیلت تر از پنج چیز نیست: قربانی کردن، یا راه رفتن در جهت نیکی به پدر و مادر یا خویشاوندی که قطع رحم کرده تا به او چیزی ببخشد و آغاز سلام کند، یا مردی که از بهترین جایقربانیشبه دیگران اطعام کند و بقیه آن را به همسایگان از یتیمان و بیچارگان و بردگان بدهد و از اسیران دلجویی کند. شاید بتوان از تمامی این موارد نتیجه گرفت که در این روز، نباید فقط خودمان را دیده و نسبت به دیگر افراد بی توجه باشیم. دهساربا اشاره به اینمسألهکه مهم ترین فلسفه عید قربان در چهارچوب سبک زندگی اسلامی، بر فداکاری، کمک به هم نوع و برپایی عدل الهی بنا شده، افزود: پیامبر خاتم حضرت محمدصلیالله علیه وآلهاسوه اخلاق حسنه، همه را به یک دید نگاه می کردند و فرقی بین عرب و عجم و سیاه و سفید نمی گذاشتند می فرمودند: مردم! پروردگار همه شما یکی است و پدر همه شما یکی است؛ همه از آدم هستید و آدم از خاک است؛ عرب را بر عجم فضیلتی نیست، مگر به تقوا بنابراین همه ما با هم برادریم و باید در سختی ها و مشکلات هوای یکدیگر را داشته باشیم و در این ایام الهی و با عظمت، به کمک هم نوع خود بشتابیم.