خبرگزاری رضوی 21 شهريور 1400 ساعت 8:00 https://www.razavi.news/fa/news/77351/روند-کاهشی-قیمت-سیمان-مازندران-ادامه -------------------------------------------------- رئیس سازمان صمت مازندران: عنوان : روند کاهشی قیمت سیمان در مازندران ادامه دارد -------------------------------------------------- ساری - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: ظرفیت کارخانه‌های سیمان مارندران از ۲۰ به ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و با بهبود شرایط شاهد روند کاهشی قیمت سیمان در بازار مازندران خواهیم بود. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی، حسین قلی قوانلو اظهار داشت: دلیل افزایش سرسام آور قیمت سیمان قطعی برق و کاهش ظرفیت تولید در کارخانه های تولید در مازندران بوده است که موجب شده ظرفیت تولید در کارخانه های استان به ۲۰ درصد برسد. وی افزود: پایین آمدن ظرفیت تولید در کارخانه ها موجب برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار شد که همین موضوع گرانی قیمت سیمان را در پی داشت. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه درحال حاضر ظرفیت تولید در کارخانه های سیمان مازندران به ۵۰ درصد رسید، اضافه کرد: افزایش ظرفیت تولید به قیمت محصول در بازار کمک کرد به طوری که قیمت هر پاکت سیمان به حود ۴۰هزار تومان رسید. وی تصریح کرد: با بهبود شرایط شاهد روند کاهشی قیمت سیمان در بازار مازندران خواهیم بود. قوانلو یادآور شد: ظرفیت تولید کارخانه های سیمان در سال ۹۰ میلیون تن بوده درحالی که نیاز ما کمتر از ۷۰ میلیون تن بوده پاسخگو است