خبرگزاری رضوی 12 مرداد 1400 ساعت 18:19 https://www.razavi.news/fa/news/75399/مرکز-ثقل-مهرواره-ایجاد-مشارکت-مردمی -------------------------------------------------- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی: عنوان : مرکز ثقل مهرواره ایجاد مشارکت مردمی بود -------------------------------------------------- تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: مرکز ثقل مهرواره ایجاد مشارکت مردمی بود و سبب شد تا مردمی که تصور می‌شد نسبت به مسائل پیرامون بی‌خیال است به حل بیش از ۵۰ هزار مسئله بپردازد. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی،حجت الاسلام حسن شعبانیبا توجه به پایان نخستینمهروارهمحله همدل، اظهار داشت: در شرایطی که همه گمان می کردند مشارکت های مردمی به حداقل رسیده است سازمان تبلیغات اسلامی کاری کرد کارستان و بنیاد هدایت کاری کرد که مردم از هر رنگ و صنفی پای کار بیایند. مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: عملکردمهروارهسبب شد حتی اهل سنت نیز با برنامه سازمان تبلیغات اسلامی حس بگیرند؛ اینکه بیش از ۵۰ هزار مسئله ثبت شود، کار بسیار مهمی است؛ استان ما نیز با ثبت۲۸۰۰مسئله در اینمهروارهمشارکت داشت. وی بیان داشت: نقطه ثقلمهروارهاین بود که توانست مردم را به مشارکت بکشاند و بخصوص که این برنامه قبل از انتخابات اتفاق افتاد. برخی تصور می کنند که مردم ما نسبت به اطرافشان بی خیال هستند اما همین مردم در اینمهرواره۵۰ مسئله را طرح می کند و برای حل آنها اظهار آمادگی می کند؛ این نتیجه کار سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد هدایت است. حجت الاسلام شعبانی تصریح کرد: امکان ادامه کارمهروارهوجود دارد و این طرح می تواند تا چندین سال ادامه پیدا کند، به این شرط که تکراری و کلیشه ای نشود و مردم لمس کنند کهمهروارهحلال مسائل است و افرادی که به حل مسائل می پردازند را معرفی می کند