خبرگزاری رضوی 2 آذر 1401 ساعت 8:57 https://www.razavi.news/fa/video/101689/فیلم-حمایت-تماشاگران-عرب-فلسطین-برابر-خبرنگار-اسرائیلی -------------------------------------------------- عنوان : فیلم/حمایت تماشاگران عرب از فلسطین در برابر خبرنگار اسرائیلی -------------------------------------------------- متن :