خبرگزاری رضوی 30 آبان 1399 ساعت 11:08 https://www.razavi.news/fa/news/63734/نگاهی-زندگانی-شخصیت-حضرت-عبدالعظیم-ع -------------------------------------------------- عنوان : نگاهی به زندگانی و شخصیت حضرت عبدالعظیم(ع) -------------------------------------------------- برای اثبات عظمت علمی حضرت عبدالعظیم(ع) کافی است که بدانیم امام معصوم(ع)، مردم را برای حل مشکلات دینی و یافتن پرسش‌های اعتقادی و عملی‌شان، به ایشان ارجاع داده است. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی، امروز سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) می باشد. ایشان یکی از شخصیت های بزرگ علمی، عملی و جهادی است که تاکنون آن گونه که شایسته است، شناخته نشده است. تبار حضرت عبدالعظیم (ع) با چهار واسطه، بهسبطاکبر پیامبر خدا (ص) و خاندان وحی می رسد. احمد بن علی نجاشی که یکی از ارکان علم رجال است -، درباره نسب آن بزرگوار می نویسد: هنگامی که جنازه او را برای غسل برهنه می کردند، در جیب لباس وی نوشته ای یافت شد که در آن، نسبش، این گونه ذکر شده بود: من ابوالقاسم، عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن علی بن حسن بن علی بنابیطالب هستم.بر اساساین نسخه از رجالالنجاشی، در نسب ایشان، میان وی و امام حسن (ع)، پنج نفر واسطه وجود دارد؛ لیکن در نسخه های معتبر این کتاب، میان زید - یعنی جدّ سوّم ایشان و امام حسن (ع)، شخص دیگری واسطه نیست. حضرت شاه عبدالعظیم که کنیه اش ابوالقاسم و ابوالفتح نیز بوده، در سال ۱۷۳ هجری قمری، در زمان هارونالرشیددر مدینه در خانه جدّش حضرت امام حسن مجتبی (ع)متولّد شده و پس از مدّت ۷۹ سال وشش ماهو یازده روز قمری عمر، در روز آدینه پانزدهم شوّالالمکرّمسنه۲۵۲ هجری قمری، در زمانالمعتزّباللهعبّاسی به سرای آخرت رحلت نمود. بر اساسآنچه در تاریخ تولّد و وفات حضرت عبدالعظیم (ع) گذشت، ایشان دوران حیات پنج امام از امامان اهل بیت (ع) - یعنی امام کاظم (ع) تا امام عسکری (ع) را درک کرده است؛ امّا این بِدان معنا نیست که بهمحضرهمه آنها هم رسیده و یا از آنها سخنی نقل کرده است. آنچه قطعی و مسلّم است، این است که ایشانمحضرامام جواد (ع)و امام هادی (ع)را درک نموده و از آنها احادیث فراوانی نقل کرده که بخشی از آنها در این حکمت نامه آمده اند. همچنین اگر به روایت کتابالاختصاصمنسوب به شیخ مفید اعتماد کنیم، حضرت عبدالعظیم (ع)محضرامام رضا (ع)را نیز درک کرده و از ایشان روایت نموده است. برای اثبات عظمت علمی حضرت عبدالعظیم (ع)کافی استکه بدانیم امام معصوم (ع)، مردم را برای حلّ مشکلات دینی و یافتن پرسش های اعتقادی و عملی شان، به ایشان ارجاع داده است. صاحب بن عَبّاد در رساله ای که در شرح حال حضرت عبدالعظیم (ع)نوشته، در توصیف علمی ایشان آورده:ابوتراب رویانی، روایت کرد که شنیدم ابوحمّاد رازی می گفت: خدمت امام هادی (ع)درسامرّا رسیدم و مسائلی از حلال وحراماز ایشان پرسیدم. امام به پرسش های من پاسخ داد و هنگامی که خواستم از ایشان خدا حافظی کنم به من فرمود: یاأباحَمّاد! اَشکَلشعَلشیکشَیءٌمِن امرِدینِکبناحِیَتِکفَسَلعَنهُعَبدَالعَظیمِ بنَ عَبدِاللهِالحَسَنِیّواقرِئهُمِنِّی السَّلامَ. ایابوحماد! هنگامی که چیزی از امور دینی درمنطقه اتبرای تو مشکل شد، از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی بپرس و سلام مرا به او برسان. این تعبیر، به روشنی نشان می دهد که حضرت عبدالعظیم (ع)در عصر خود، مجتهد توانمندی بوده کهبر اساساصول و قواعدی که از اهل بیت علیهم السّلام در اختیار داشته،می توانستهدیدگاه های اسلام ناب را در زمینه های مختلف اعتقادی و عملی، استخراج کند و به پرسش های مردم پاسخ گوید. بنابراین، ایشان تنها یک محدّث و راوی احادیث اهل بیت علیهم السّلام نبوده است؛ بلکه از علمای بزرگ خاندان رسالت بوده که پس از معصومان، توان پاسخگویی به مسائل علمی را داشته و توانمندی علمی اش مورد تأیید وتصدیقامام هادی (ع)قرارگرفته است.