خبرگزاری رضوی 28 تير 1400 ساعت 9:11 https://www.razavi.news/fa/news/74722/بورس-دوشنبه-۲۸-تیر-۲-هزار-واحد-رشد -------------------------------------------------- عنوان : بورس دوشنبه ۲۸ تیر ۲ هزار واحد رشد کرد -------------------------------------------------- شاخص کل بورس تهران در آغاز معاملات امروز دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ با رشد ۲۳۸۰ واحدی به یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۲۳۷ واحد رسید. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی، شاخص کل بورس تهران در آغاز معاملات امروز دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ با رشد ۲۳۸۰ واحدی به یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۲۳۷ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با ۵۸۳ واحدی به ۴۰۰ هزار و ۹۱۰ واحد رسید. نمادهای شستا، تاپیکو، فارس و برکت بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص و نمادهای نوری، شپدیس و وسگلستا بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص امروز بورس داشتند.