خبرگزاری رضوی 25 تير 1400 ساعت 12:56 https://www.razavi.news/fa/news/74596/تکلیف-بازگشایی-مدارس-مشخص-نیست -------------------------------------------------- وزیربهداشت: عنوان : تکلیف بازگشایی مدارس مشخص نیست -------------------------------------------------- تهران- وزیر بهداشت گفت: با توجه به خیز پنجم کرونا بازگشایی مدارس اکنون قابل پیش بینی نیست. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی، سعید نمکی در گفت وگو با ایسنا، گفت به دلیل عدم رعایت پروتکل ها بسیار نگرانیم، همکاران در بخش سلامت بسیار تحت فشار هستند. ویاوتاکید کرد: عدم رعایت پروتکل ها ما را گرفتار کرده است و اگر رعایت رعایت نکنند گرفتارتر خواهد کرد. وزیر بهداشت افزود: وقتی جایی را قرمز اعلام می کنیم ، گویی شرایط آبی است و کسی گوش به حرف نمی دهد. نه مردم عزیز، مردم همیشه همراه بودند و ما از باقی بخشها که باید کمک مان کنند انتظار داریم که بیشتر از این کمک کنند و ما را در این معرکه تنها نگذارند. نمکی در خاتمه درباره تکلیف بازگشایی مدارس با توجه به خیز پنجم کرونا و سفرهای تابستانی احتمالی هموطنان، گفت: بازگشایی مدارس اکنون قابل پیش بینی نیست، امیدواریم بتوانیم با واکسیناسیون معلمان به عنوان یک گروه آسیب پذیر و رعایت پروتکل ها بتوانیم مدارس را بازنگه داریم، امیدواریم.