کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

فیلم/وزیر فرهنگ:بسته حمایتی از هنرمندان تصویب شد

22 شهريور 1400 ساعت 9:02کد مطلب: 77439

آدرس مطلب :
https://www.razavi.news/fa/video/77439/فیلم-وزیر-فرهنگ-بسته-حمایتی-هنرمندان-تصویب

رضوی
  https://www.razavi.news