کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

فیلم/زائران آماده مناسک حج تمتع می شوند

23 تير 1400 ساعت 18:55کد مطلب: 74525

آدرس مطلب :
https://www.razavi.news/fa/video/74525/فیلم-زائران-آماده-مناسک-حج-تمتع-می-شوند

رضوی
  https://www.razavi.news