۰
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۰
یادداشت شفاهی؛

چالش های پیش روی خبرنگاری

چالش های پیش روی خبرنگاری
خبرگزاری رضوی_ وحید اقدسی*: روز خبرنگار به مناسبت شهید صارمی نام گذاری شده است و از این منظر به جز وجه نمادین تقدیر و تشکر، در مورد چالش های پیش روی خبرنگار به چند مورد باید اشاره کرد. بحث اول موضوع همه گیری ویروس کرونا است که به صورت جهانی با آن مواجه هستیم و رسانه ها هم به تبع این اوضاع و احوال از شرایط موجود متاثر شده اند. کرونا از دو وجه عملکرد رسانه ها را تحت تاثیر قرار داده است؛ یک مورد بحث حرفه ای است، روزنامه نگاران حرفه ای باید براساس شکل و شمایل دیگری به کار خود ادامه دهند و مقوله سلامت مردم نمود و اهمیت بیشتری پیدا کرده و لازم است با انتشار اخبار و اطلاعات درست به بحث سلامت مردم بیش از پیش ورود پیدا کنند. از طرفی روزنامه نگاران به خاطر حضور دایم خود در جامعه، از نظر سلامت جسمی و فیزیکی مورد تهدید قرار گرفته اند، بنابراین از این نظر کرونا تاثیر عمیقی بر این حرفه داشته است.
اما مسئله قابل توجه دیگر از نظر اقتصادی است و مشکلات مالی بسیاری از رسانه ها را متزلزل کرده است. شرایط جدید و اقبال به روزنامه های کاغذی کمتر شده و خیلی از رسانه ها مجبور به تعدیل نیرو شده اند و این‌ پیامد منفی این قصه است.
از طرفی با شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها از رونق افتاد و همین قضیه باعث شد تبلیغات به رسانه ها کمتر شود که به تبع برروی درآمد رسانه ها نیز تاثیر گذاشت و از این بعد هم رسانه ها در تنگنا قرار گرفته اند.
اما از نظر چالش دومی که می توان به آن اشاره کرد به خصوص در مورد رسانه های جریان اصلی، بحث مرجعیت رسانه ها است. ما در معرض هجوم انواع فیک نیوزها و رشد شبه خبرها هستیم و این کار را برای رسانه های اصلی سخت کرده و در فضایی که تشخیص راست از دروغ و درست از غلط بسیار دشوار است رسانه ها از این نظر با افول مرجعیت و بحران مخاطب روبرو شده اند و باید فکری اساسی برای ادامه مسیر و بقا آنها شود. به هرحال هراندازه که از اقبال و اعتماد به رسانه های اصلی کاسته شود هزینه های بی اعتمادی و از دست دادن مرجعیت را در حوزه های دیگر خواهیم داد.
از این رو امروز رسانه ها باید به فکر بازگرداندن اعتبار از دست رفته خود باشند و سعی کنند دوباره نگاه مخاطبان را به سوی خود جلب کنند و این مهم مستلزم این است که در ارایه و انتشار اخبار و اطلاعات تجدید نظر اساسی شود. انتخاب های مخاطب امروز بیشتر شده، فضا رقابتی شده و همه این موارد می طلبد که رسانه های جریان اصلی متناسب با مقتضیات جدید فضای کاری خود را مورد تجدید نظر قرار دهند و نسبت به این مسئله توجه بیشتری به نسبت قبل شود.

*روزنامه نگار و مدیر منطقه یک خبرگزاری ایرنا
کد مطلب ۵۹۲۲۹
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما