۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر یزد:

ظرفیت های فرهنگی و گردشگری یزد به خواهر خوانده ها معرفی شود

ظرفیت های فرهنگی و گردشگری یزد به خواهر خوانده ها معرفی شود
به گزارش خبرگزاری رضوی،بی‌بی فاطمه حقیرالسادات، عصر دوشنبه در جلسه کمیسیون گردشگری شورای شهر یزد در مورد بخش های مختلف تفاهم نامه اظهار داشت: تفاهم نامه چهار بخش دارد که بخش اقتصادی آن بیشتر مدنظر است و مربوط به اتاق بازرگانی می شود همچنین بخش علمی که دانشگاه ها می‌توانند از ظرفیت آن استفاده کنند، بخش فرهنگی که سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری متولی آن است و بخش گردشگری که واحد گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی میتواند آن را پیش ببرد نیز از دیگر بخش های تفاهم نامه به شمار می رود.
وی عنوان کرد: با توجه به تفاهم نامه خواهرخواندگی می توان در زمینه تحصیل دانشجویان مجارستان در دانشگاه های یزد اقدام کرد.
رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین الملل ادامه داد: ظرفیت های فرهنگی و گردشگری یزد می تواند به خواهر خوانده ها معرفی شود.
وی افزود: پروژه های جدید شهری نیز می تواند از خواهر خوانده های یزد أخذ و با توجه به اصلاحات و روند شهری یزد در مدیریت شهری استفاده کرد.
حقیرالسادات افزود: توانمندی های اقتصادی، علمی و فرهنگی شهر های خواهرخوانده نیز میتواند مشخص شود و به واحد های مربوطه اطلاع رسانی شود تا بتوانند از این ارتباطات استفاده کنند.
وی گفت: واحد امور بین الملل شهرداری یزد نیز ضرورت دارد لیستی از ارتباطات و ظرفیت های اقتصادی خواهر خوانده ها را تهیه و علاوه بر ارائه در کمیسیون، در اختیار صاحبان صنایع و بازرگانان یزدی قرار دهد تا بتوان با خواهر خوانده ها ارتباط شبکه ای ایجاد کرد.
رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین الملل گفت: همچنین پیشنهاد می شود مستندهایی از ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی، علمی و گردشگری یزد و متقابلا خواهرخوانده ها تهیه و تبادل شود تا تصمیم گیری شود از کدام قابلیت های خواهرخوانده ها میتوان استفاده و خروجی خوبی به نفع مردم یزد گرفت.
وی تاکید کرد: کمیسیون گردشگری و روابط بین الملل نیز باید نقش نظارتی بر خروجی قراردادهای اقتصادی یزد و خواهر خوانده ها را ایفا کند.
حقیرالسادات در مورد دو مصوبه در این جلسه کمیسیون گفت: ضرورت دارد توسعه روابط آموزشی و پژوهشی و فناوری بین یزد و خواهر خوانده ها در آینده شکل بگیرد و ظرفیت های اقتصادی و بازرگانی خواهر خوانده ها نیز بر اساس متن تفاهم نامه در کمیسیون گزارش و مطرح شود.
رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین الملل گفت: باید از ارتباطاتی که تاکنون بین اتاق بازرگانی و دانشگاه ها با سایر خواهر خوانده ها ایجاد شده است، گزارشی ارائه شود.
 
کد مطلب ۹۸۳۰۶
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما